Rekrutacja

Zapisy dzieci do przedszkola prowadzone są przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc, w przypadku ich braku sporządzona zostaje lista rezerwowa.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola zobowiązani są do złożenia odpowiednio wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w biurze Przedszkola bez wpłaty wpisowego.