Zajęcia dodatkowe

Rytmika

W każdy wtorek odwiedza nasze przedszkole Pan Irek, który prowadzi rytmikę. Rytmika jest jedną z form wychowania muzycznego dzieci w przedszkolu. Ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości dzieciaków.

Rytmika obejmuje:

 • śpiew; inspirowane muzyką zabawy i ruchowe interpretacje piosenek,
 • taniec; tańce regionalne, narodowe i nowoczesne w uproszczonej formie,
 • grę na instrumentach perkusyjnych;

Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczą również koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową i rozwijają wyobraźnię. Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w ogólnym rozwoju dziecka odgrywa umuzykalnianie, w ramach zajęć z rytmiki zachęcamy dzieci do wspólnych zabaw przy akompaniamencie keyboardu.

Zajęcia manualno-plastyczne

Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace.

Cele i zadania:

 • Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię
 • Rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrodzie jako środka inspiracji twórczej
 • Poznanie różnych technik plastycznych
 • Doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego
 • Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły
 • Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości
 • Zachęcanie do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań
 • Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem
 • Wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu oraz umiejętność podejmowania twórczego wysiłku bezinteresownie
 • Promowanie dorobku twórczego dzieci
 • Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzykę
 • Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata
 • Budzenie szacunku i tolerancji do drugiego człowieka
 • Budzenie poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
 • Budzenie wrażliwości estetycznej.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia poświęcone są one odpowiednim zabawom i ćwiczeniom, mającym na celu wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
Ćwiczenia te mają również na celu wspomagać rozwój fizyczny dzieci, zapobiegać występowaniu wad postawy oraz korygować te, który już powstały. W zajęciach wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy, zabawy ruchowe, oraz ćwiczenia integrujące sfery zmysłową i ruchową.

Aktywność ruchowa wpływa znacząco na rozwój osobowości dziecka, zaspokaja potrzebę odreagowania, rozluźnienia się oraz rozładowania energii. Poprzez zabawę ćwiczymy wszystkie części ciała i wzmacniamy mięśnie.

Nasze zajęcia zawierają również gimnastykę buzi i języka. Dbamy o rozwój świadomości własnego ciała i przestrzeni, rozwijanie pewności siebie, ale przede wszystkim zapewniamy dobrą zabawę!

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne odbywają się w każdą środę. Dla naszych dzieci jest to niesamowita podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki tej zabawie można wspierać zdolności poznawcze zmysłów – węchu, smaku, dotyku, wzroku. Celem zajęć kulinarnych dla przedszkolaków jest nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną, a także uczą się planowania swoich działań. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do aktywnego współdziałania w grupie i sprawia dzieciom mnóstwo radości. Na poprzednich zajęciach przedszkolaki odkrywały smaki kuchni włoskiej przygotowując spaghetti. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu składników do tego pysznego dania doskonale się przy tym bawiąc. Na koniec wszyscy z wielką przyjemnością smakowali przygotowany przez siebie posiłek.

Zajęcia sportowe

MOTTO „WYPRAWA PO ZDROWIE”

Ruch ma bardzo ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, a istotnym wsparciem rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oprócz rodziny powinni być przede wszystkim już nauczyciele wychowania przedszkolnego.

I tak też czynimy bo w naszym przedszkolu stawiamy na ruch i spacery.
Rozpoczęte zajęcia włączone zostały w plan pracy z dzieckiem i będą odbywały się systematycznie o stałych porach i będą miały miejsce w sali korekcyjnej- ,SALI RUCHU” mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. A mianowicie w dniach:
* poniedziałek- od 13.30 do 14.30
* czwartek- od 13.30 do 14.30

Każdego rodzaju aktywność ruchowa służy zdrowiu. Jednym z celów projektu jest wdrażanie już najmłodszych dzieci do udziału w różnego rodzaju zabaw ruchowych korzystnie wpływa na ich rozwój psychoruchowy. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Kształtuje ponadto poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych.

Podczas zabaw ruchowych przedszkolaki korzystają z dużych klocków piankowych ( klocki wykorzystywane są podczas terapii sensorycznej), układając je i pokonując powstałe przeszkody, dużych piłek korekcyjnych.
Dzieci biorą również udział w zabawach orientacyjno – porządkowych, w zabawach z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania i toczenia, wspinania się, podskoku i skoku.
Podczas zajęć dzieci realizują również swoje pomysły, poszukują sposobów wyrażania emocji i aktywności ruchowej. Zabawy te dają dzieciom swobodę i zapewniają spontaniczność.